Historia szkoły

 

W okresie powojennym w Warce istniała jedna 7-klasowa publiczna szkoła podstawowa, mieszcząca się przy ulicy Franciszkańskiej w poklasztornym budynku. Dopiero w roku 1930 oddano do użytku szkołę im. Piotra Wysockiego. Wzrastająca liczba dzieci zmusiła władze miasta do budowy drugiej szkoły, oddanej do użytku w 1930 roku. Była to poprzedniczka „Dwójki”. Okres wojny bardzo trudny dla polskiej oświaty był czasem organizowania tajnych kompletów pod kierunkiem St. Marciniaka, które po wojnie przekształciły się w gimnazjum. Naukę rozpoczęły dzieci w lutym 1945 r. – 300 dzieci. W 1947 r. odremontowano budynek szkoły nr 2. Tworzyła ona całość ze szkołą nr 1 pod kierownictwem Wiktora Krawczyka. W roku 1948 rozdzielono obie szkoły i kierownikiem szkoły został Władysław Janus. W latach 1948-49 pracowali tu:
J. Charzyńska, A. Gajewski.

Liczba uczniów wzrastała i w 1958 Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o budowie nowej szkoły podstawowej. 2 marca 1959 r. Powołano Miejski Komitet Budowy Szkoły. W skład komitetu weszli: Adam Szczygielski (jego miejsce wkrótce zajął Zdzisław Pilski), Władysław Janus, Antoni Gwara, Mieczysław Lipiec. Lokalizację szkoły wyznaczono między ulicą Polną a Wysockiego. Tak zdecydowano o powstaniu budynku, który jest obecnie naszą „Dwójką”.

Powiatowy Komitet Koordynacji Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Grójcu postanowił, aby projektowana szkoła była pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego. Realizację projektu rozpoczęła firma „Budmontaż”. Wbudowanie aktu erekcyjnego odbyło się uroczyście w dniu 28 września 1963 roku. Budowa – mimo wcześniejszych planów – ciągnęła się do maja 1965 roku. Na liście „Tysiąca szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego” mamy numer 900, wpisany w dniu 22 maja 1965 roku. Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski, zwrócił się z prośbą do Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego o zatwierdzenie imienia szkoły. Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce otrzymała imię Kazimierza Pułaskiego.

W roku szkolnym 1965/66 rozpoczęło naukę 987 uczniów. Trzydziesto osobowym gronem nauczycielskim Zarządzał Władysław Janus. Liczba nauczycieli zmieniała się, najliczniejsze grono było w latach 1989-92, zatrudnionych było wówczas 61 pedagogów. Liczba uczniów wahała się od 605 w 1997 do 1172 w 1968 roku. Wskutek wzrostu liczby uczniów w roku 1987 część ich odeszła, tworząc wraz z częścią kadry szkołę nr 3, a w 1994 r. kolejną szkołę nr 4. Szkołą kierowali: Władysław Janus, Teresa Cyngot, Edward Stawicki, Maria Pochylska. Od roku 1999 nasza szkoła przekształciła się w szkołę z oddziałami integracyjnymi. Rok szkolny 1999/2000 był pierwszym, w którym wprowadzono w życie 6-letni cykl szkoły podstawowej, równocześnie ze starszych roczników klas 7 i 8 szkoły tworząc początek nowej struktury gimnazjum. W roku szkolnym 2017/18 przywrócono ośmioletnią szkołę podstawową.

Historia dostępna na stronie:

https://psp2warka.pl/szkola/historia-szkoly/

Wytworzył:
Udostępnił:
Chojnacka Karina
(2010-11-15 22:24:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartkowska Karina
(2024-02-15 11:43:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki