Księga ewidencji dzieci

Szkoła prowadzi min.

 • Księge ewidencji dzieci
 • Księge uczniów
 • Księge absolwentów
 • Księge inwentarzową
 • Księge zastępstw
 • Rejestr pracowników
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych
 • Rejestr wydawanych legitymacji służbowych nauczycieli
 • Rejestr uchawł Rady Pedagogicznej
 • Rejestr delegacji
 • Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
 • Rejestr wydawanych kart rowerowych
 • Rejestr wypadków uczniów
 • Rejestr wniosków i decyzji stypendium szkolnego
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Ewidencje wydanych  świadectw ukończenia szkoły
 • Ewidencje zwolnien lekarskich pracowników
 • Ewidencje urlopów pracowników niepedagogicznych
 • Ewidencje osób korzystajacych ze świadczeń Funduszu Socjalnego
 • Dziennik korespondencyjny

 

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie
w sekretariacie szkoły.

Odpłatność za duplikat zgodnie z aktualnie obowiązujacym rozporządzeniem MEN

 

Wytworzył:
Karina Chojnacka
Udostępnił:
Chojnacka Karina
(2010-11-16 13:56:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Karina
(2010-11-16 13:56:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki